PRIVACYVERKLARING

 

Wij zijn blij met uw bezoek op de website van EUROMODA Neuss en danken u voor uw interesse. De bescherming van persoonsgebonden gegevens is belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgebonden gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU ligt de verantwoordelijkheid bij de EVG Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft für Geschäfts- und Freizeitzentren mbH, Anton-Kux-Straße 2, 41460 Neuss, E-mail marketing@euromoda-neuss.de (zie impressum).

1. Verzameling van persoonsgebonden gegevens bij uw bezoek aan onze website

Wanneer u de website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze van informatie voorziet, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG):

IP-adres; datum en tijdstip van het verzoek; tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT); inhoud van het verzoek (specifieke pagina); toegangsstatus/HTTP-statuscode; hoeveelheid verzonden gegevens in elk afzonderlijk geval; website waarvan het verzoek afkomstig is; browser; besturingssysteem en de interface ervan; taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

2. Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per e-mail), worden uw gegevens opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en in het geval dat zich vervolgvragen voordoen. Wij wissen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan.

3. Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Voor de aanmelding voor deze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde ‘dubbele opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief zonder medeweten van de gemachtigde.

Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub a AVG. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. De herroeping kan plaatsvinden via een link in de nieuwsbrieven zelf, of door communicatie met de bovengenoemde contactmogelijkheden.

4. Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites (zogenaamde externe links). In overeenstemming met de toepasselijke Europese en nationale wetgeving zijn wij als aanbieder verantwoordelijk voor onze eigen inhoud. Links naar de inhoud van andere aanbieders moeten van deze eigen inhoud worden onderscheiden. Wij hebben er geen invloed op dat exploitanten van andere websites de toepasselijke Europese en nationale wettelijke bepalingen naleven. Informeer uzelf over de privacyverklaringen op de desbetreffende websites. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor externe inhoud die via links wordt aangeboden en speciaal is gemarkeerd en nemen de inhoud niet over als de onze. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud, alsmede voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie, is alleen de aanbieder van de webpagina waarnaar verwezen wordt, verantwoordelijk.

5. Gebruik van invoegtoepassingen voor sociale media

We gebruiken momenteel de invoegtoepassingen Facebook en Instagram voor sociale media. We hanteren de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de invoegtoepassingen. U herkent de aanbieder van de invoegtoepassing aan de markering op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct te communiceren met de aanbieder van de invoegtoepassing. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en dit activeert, ontvangt de aanbieder  de informatie dat u de betreffende website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder 1. van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven.  

Door het activeren van de invoegtoepassing worden deze gegevens door u aan de desbetreffende aanbiederprovider overgedragen en daar opgeslagen (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de opslagtermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de invoegtoepassing .

De aanbieder van de invoegtoepassing slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het afstemmen van de website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-aangemelde gebruikers) voor de weergave van vraaggestuurde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de aanbieder van de desbetreffende invoegtoepassing om dit recht uit te oefenen. Via de invoegtoepassings bieden we u de mogelijkheid om te interageren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de invoegtoepassingen is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

De gegevens worden overgedragen, ongeacht of u een account bij de aanbieder van de invoegtoepassing heeft en daar aangemeld bent. Zodra u zich bij de aanbieder van de invoegtoepassing hebt aangemeld, worden uw bij ons verzamelde gegevens aan uw bestaande account bij de aanbieder van de invoegtoepassing toegewezen. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de aanbieder van de invoegtoepassing deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met uw contactpersonen. Wij raden u aan om u regelmatig af te melden na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, om te voorkomen dat uw profiel op dergelijke wijze aan de aanbieder van de invoegtoepassing wordt toegewezen.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de invoegtoepassing, wordt verwezen naar de privacyverklaringen van deze aanbieders zoals hieronder vermeld. Zij zullen u ook meer informatie geven over uw rechten in dit verband en opties instellen om uw privacy te beschermen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave. Palo Alto, Californië 94304, V.S.;
http://facebook.com/policy.php.

Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94026, V.S.;
http://instagram.com/legal/privacy/.

6. Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps om kaarten weer te geven en routekaarten te maken. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, V.S. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens die automatisch worden verzameld en de gegevens die u heeft ingevoerd door Google, een van haar vertegenwoordigers of externe leveranciers. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier:
http://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html

7. Gebruik van Google Analytics

 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik te leveren. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Het doel van de gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden dan verdere bijbehorende diensten geleverd.
De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).
De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Wij hebben hiervoor het bijbehorende contract met Google afgesloten.
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze opname.
Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser toevoegen om Google Analytics te deactiveren.
De tracking tool Google Analytics kan gebruikt worden om het gedrag van de bezoekers van de website te evalueren en hun interesses te analyseren. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

8. SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

9. Gebruikte contractverwerkers

De volgende organisaties, bedrijven of personen hebben van de beheerder van deze website de opdracht gekregen om gegevens te verwerken:
LIVE-reclamebureau (Mathias Binder)

10. Uw rechten

U heeft het recht om op verzoek en kosteloos informatie te verkrijgen over de opgeslagen persoonsgebonden gegevens over u, het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op doorgifte van gegevens, en het recht om uw persoonsgebonden gegevens te blokkeren en te verwijderen, voor zover de wet niet anders bepaalt.

U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens door ons.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid en deze verklaring te wijzigen om deze aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving of om beter aan uw behoeften te voldoen.

Neuss, april 2020

CONTACT

EUROMODA-NEUSS
Anton-Kux-Str. 2
41460 Neuss

Tel.: 0 21 31 – 16 90 90
Fax 0 21 31 – 16 90 91
verwaltung@euromoda-neuss.de

Abonneer u op de nieuwsbrief

Openingstijden

Maandag, Dinsdag, Donderdag:
9.00-17.00 uur

Woensdag:
9.00-18.30 uur

Vrijdag:
9.00-15.30 uur

Koopzaterdag/Koopzondag:
9.00-18.00 uur

privacyverklaring  |  Impressum  |  Contact  |  Agenda   |   Shop-Finder
© 2018 Copyright Euromoda-Neuss